Obsah

Historie

Historie

Historie obce

Obec Lhůta leží v Plzeňské pahorkatině, která je součástí Brdské vrchoviny, 11 km jihovýchodně od města Plzně v nadmořské výšce 460 m mezi polesím Sutice se Spáleným vrchem a Lhůtským potokem a Kozelským polesím s vrchem Maršál (562 m n. m.).

První zmínka o obci, původním názvem Lhota, v historických písemných pramenech je z roku 1366. Tehdy Hynek ze Šťáhlav („Hynco de Styahlaw“) prodal půl lánu ve Lhotě Zikardovi z Rakové („Zighardo de Racowa“). Týž Zikard z Rakové koupil od bratrů ze Šťáhlav v roce 1373 ve Lhotě další tři lány. V zápise o tomto prodeji, který je uložen v plzeňském městském archivu, se poprvé píše o Lhotě a její poloze, podle pramene, u „Dobré vody“ – „Lhota circa Bona aquam“.

Odhaduje se, že Lhota zčásti patřila držitelům panství Šťáhlavy, vladykům ze Šťáhlav, a z části Zikardovi z Rakové. Z roku 1584 existuje záznam v zemských deskách, že Lhotu Dobrou vodu vlastnil společně se Šťáhlavy a dalšími vesnicemi Karel Kokořovec jako příslušenství tvrze ve Šťáhlavech. Karel se oženil s Mariánou ze Svárova žijící na Šťáhlavech, která se po jeho smrti v roce 1604 stala majitelkou rozsáhlého statku nebílovského, k němuž v té době Lhota patřila.

V roce 1624 se o majetek paní Mariány podělili její synové a šťáhlavskou část statku i se  Lhotou získal Jiří Petr. Po něm pak dědili jeho potomci Adam Václav a v roce 1674 Jan Jindřich. Ten však nehospodařil dobře, panství zadlužil a v roce 1710 proto Šťáhlavy přešly do vlastnictví rodu Černínů z Chudenic. Poslední majitel Lhoty z tohoto rodu Jan Vojtěch zemřel v roce 1816 bez mužských potomků a šťáhlavské panství zdědil prasynovec Kristián Vincenc, hrabě z Valdštejn-Vartenberku na Mnichově Hradišti. Ten byl vlastníkem Šťáhlav a také Lhoty až do konce vrchnostenské správy v zemi, kterou v roce 1850 nahradila správa státní.

Původní jméno obce Lhota je odvozeno od stanoveného období pro nově založené osady, po které měli jejich obyvatelé prominuty určité povinnosti vůči vrchnosti (lhóta či lehota, tzn. ulehčení, osvobození, odklad) a mělo v historii různé podoby: in Lhota (1366), in Lhota circa Bona aquam (1373), Lhota Dobrawoda (1379), in Lhota (1407), ve vsi Lhutie (1545), ves Lhuta Dobra woda (1584), Lhota, Lhotka (1788), Lhota (1838), Šťáhlavská Lhota (1890). Posléze v roce 1924 bylo jméno obce podle doporučení Zemské školní rady úředně upraveno na „Lhůta“.   

 

 

 


Vytvořeno: 30. 10. 2018
Poslední aktualizace: 8. 10. 2019 11:35
Autor: