Navigace

Obsah

Kronika obce

První písemná kronika naší obce se nazývá “Paměti Lhoty – Šťáhlav” a byla založena roku 1883. Na jejím obsahu se podíleli postupně různí autoři. Poslední záznam je z roku 1931.

Druhou knihu s názvem “Pamětní kniha Obec Lhůta – Okres Plzeň Díl II.” založil 1. ledna 1948 Václav Kugler a zpětně v ní zrekapituloval historii v obci od roku 1931. Záznamy končí nástupem prezidenta Klementa Gottwalda.

Ukázky z těchto kronik jsou ke shlédnutí na webové stránce současné kroniky: http://kronikalhuty.webnode.cz/stare-kroniky/

Záznamy z let 1948-1999 v obecní kronice chybí. Až v roce 1999 se psaní kroniky opět ujala Marie Kadlecová. V roce 2010 tuto činnost převzala Kateřina Kavalírová, která v únoru 2011 vytvořila internetovou verzi kroniky s fotogalerií a v psaní obou verzí kronik pokračuje dodnes. Písemná podoba kroniky je doplňována o ruční kresby Evy Kalčíkové a elektronická kronika je provázena fotografiemi Lenky Stadlerové, Karla Kuglera, Kateřiny Kavalírové a dalších občanů.

 

Webové stránky Kroniky obce Lhůta